johnbronkhorst.nl                                   Privacy-verklaroing Visvergunningen en -rechten Home Algemene info LID & VISpas Evenementenkalender JEUGD Contact Erelid
Week- en dagvergunningen De vereniging geeft alleen week- en dagvergunningen af voor eigen viswateren. De vergun- ingen zijn alleen geldig indien aan het water aantoonbaar in het bezit bent van een VISpas. (van een willekeurige vereniging). Vergunninghouders hebben dezelfde visrechten als hoofdleden van hsv Helpt Elkander. U kunt dus met een dagvergunning deelnemen aan een wedstrijd. Weekvergunning € 13,-, dagvergunning € 7,-. Verkrijgbaar bij Rond Uit te Hattem Kleine VISpas Voor wie geen lid wil zijn en alleen wil vissen met 1 hengel en aangewezen aassoorten op een aantal openbare vaarwateren, Lijst van Kleine Viswateren. Het is met zo'n pas niet toegestaan de gevangen vis te doden of mee te nemen. De Kleine VISpas is koop op alle postkantoren of - goedkoper - te bestellen bij Sportvisserij Nederland. Kosten bij digitale betaling € 10,50, anders € 13,-. VISpas Wie 14 jaar of ouder is, kan alleen met een VISpas vissen in wateren genoemd in de Landelijke Lijst & Federatieve Lijst van Viswateren. Verkrijgbaar bij Rond Uit te Hattem of te bestellen. Jeugd-VISpas Wie jonger is dan 14 jaar, kan met deze pas met maximaal 2 hengels en alle aassoorten vissen in wateren genoemd in de Landelijke Lijst & Federatieve Lijst van Viswateren. Verkrijgbaar bij Rond Uit te Hattem of te bestellen.   GEEN visdocument Wie jonger is dan 14 jaar kan onder begeleiding van een volwassene, die in het bezit is van een VISpas, ZONDER visdocument met 1 hengel en aangewezen aassoorten vissen in wateren genoemd in de Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren . Jeugdvergunning Wie jonger is dan 14 jaar kan met deze jaarvergunning met 1 hengel en aangewezen aassoorten in het - in de federatieve lijst/waterboekje genoemde - 'eigen viswateren' van Helpt Elkander vissen. Jeugdvergunning incl. 'waterboekje' € 10,-. Verkrijgbaar bij Rond Uit te Hattem. Nachtvissen, derde hengel en nachtverblijf De Nacht-VISpas heeft men – naast een gewone VISpas - nodig als men 's nachts wil vissen in landelijke of federatieve wateren, de Koelucht en (ook overdag) op karper in de Waa. Vanaf 2013 is het nachtvissen in wateren in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 alleen toegestaan indien de Vispashouder zelf een nachtvistoestemming heeft. Alle wateren waar met de landelijke geldige Nachtvistoestemming ‘s nachts gevist mag worden, staan met een nachtsymbool aangeduid in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren die vanaf 1 januari 2013 geldig is. Een houder van de Vispas 2013 dient zelf een Nachtvistoestemming aan te schaffen voor € 10.00 via de website van de federatie of de website van Sportvisserij Nederland.    Ook het vissen met drie hengels in de viswateren in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is vanaf 2013 landelijk geregeld. Vispashouders kunnen een zogenaamde Derde hengeltoestemming aanschaffen voor € 28,50 (of een combinatie van nachtvistoestemming en derde hengeltoestemming voor € 38,50) via de federatie website. De wateren waar met drie hengels mag worden gevist met de Derde hengeltoestemming staan aangeduid met het driehengel symbool.   Beide toestemmingen zijn vanaf 2 januari verkrijgbaar via de websites van de federaties en de website van Sportvisserij Nederland.   Het gebruik van een schuilmiddel is onveranderd via de APV (Algemene Politie Verordening) van de gemeente geregeld. Waar de visrechthebbende zeker weet dat het gebruik is toegestaan, is dit aangegeven met het bivvy-symbool. Voor de overige wateren wordt verwezen naar de plaatselijke APV.   Staat uw verenigingswater in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren opgenomen en wilt u alsnog het nachtvissen voor alle Vispashouders toestaan dan kunt u dit doorgeven aan de federatie. In de aanvullingslijst zal dit dan worden opgenomen.   Staat uw verenigingswater niet opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren dan is het nachtvissen in principe het hele jaar toegestaan voor uw leden in dit verenigingswater tenzij u het anders regelt.   Download de Visvergunning Jachthaven Hattem Download de Federatielijst Oost Nederland (info viswater van Helpt Elkander) Download de Lijst van Nachtvis- en Derde-hengelwateren 
 
Hengelsportvereniging Helpt Elkander