johnbronkhorst.nl                                   Privacy-verklaroing Jachthaven Hattem Home Algemene info LID & VISpas Evenementenkalender JEUGD Contact Erelid
28 Maart 2017 Onlangs heeft Sportvisserij Oost Nederland de visrechten verkregen van de Jachthaven in Hattem. In goed overleg met de plaatselijke hengelsportvereniging Helpt Elkander en de exploitant van de jachthaven zijn duidelijke regels opgesteld. Vissen is alleen toegestaan met de vaste hengel Er mag uitsluitend gevist worden vanaf de oever. Vissen vanaf de steigers is verboden. Zie ook bijgaand kaartje voor een klein deel van de oever dat is uitgesloten van bevissing. Uitsluitend en alleen passanten die zich bij de havenmeester hebben aangemeld voor overnachting, mogen vanaf hun boot vissen. Alle andere visserijen van een boot zijn verboden. Visplanner De jachthaven is opgenomen in de Visplanner, waar je ook de bijzondere bepalingen kunt lezen. Bij de jachthaven zal binnenkort een informatiepaneel geplaatst worden, waarop de regels t.a.v. het vissen vermeld staan. Vissen is alleen toegestaan met de vaste hengel vanaf de groen gearceerde oevers
 
Hengelsportvereniging Helpt Elkander
opgenomen in Visplanner