johnbronkhorst.nl                                   Privacy-verklaroing VBL Home Algemene info LID & VISpas Evenementenkalender JEUGD Contact Erelid
Bij iedere vereniging waarvan u lid bent krijgt u een VISpas, het bewijs is van lidmaatschap. Bij inschrijving wordt een Voorlopig Bewijsvan Lidmaatschap (VBL) afgegeven. Binnen 15 werkdagen wordt de VISpas per post opgestuurd. Hierop staan personalia en de naam van de hengelsportvereniging. Leden die van één vereniging lid zijn, zijn daar automatisch hoofdlid van. Voor wie lid wordt van meerdere verenigingen bepaalt Sportvisserij Nederland, aan de hand van de postcode, bij welke vereniging hij/zij hoofdlid wordt.  De VISpas is geldig t/m 31 december van het op de pas vermelde jaar.
 
Hengelsportvereniging Helpt Elkander