CONTACT Verenigingsgebouw Kraaijenbergstraat 2-A 8051 XN HATTEM contact@hsvhelptelkander.nl
© johnbronkhorst.nl
1: Algemene ledenvergadering 2023: Indien er geen beperkingen zijn is de volgende algemene ledenvergadering vastgesteld op donderdag 13 april aanstaande. De aanvang is gepland om 19.30 uur op locatie gebouw IJsbaan Hattem. Eventuele stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter plaatse. Wij hopen een nieuw bestuurslid voor te stellen die zich bezig zal houden met de organisatie en het uitvoeren van controlewerkzaamheden. Helaas heeft zich nog niemand aangemeld die de functie van secretaris wil en kan vervullen, dus hierbij een oproep om zich daarvoor beschikbaar te stellen. Kandidaten kunnen zich tot een week voor de vergadering melden bij de voorzitter. 2. Sleutel tot terrein Koelucht 2. Sleutel terrein Koelucht. In verband met de geconstateerde problemen rondom het toegangshek is besloten tot het strenger maken van de regelgeving rondom het toegangshek. Leden (alleen deze hebben toestemming tot betreding van het terrein!) kunnen een registersleutel verkrijgen na aanmelding bij het TIP te Hattem. De kosten daarvan bedragen 25 euro per sleutel (na vertoon legitimatie/lidmaatschapsbewijs). Sleutelbezitters verkrijgen een sleutelkaart die zichtbaar achter de ruit van geparkeerde voertuigen dient te worden geplaatst. Voor wat de verplichting tot het zichtbaar achter de autoruit plaatsen van de groene kaart is die verplichting voor aantoonbare wedstrijddeelnemers van officieel aangevraagde wedstrijden niet aanwezig. Helpt Elkander wijst er met nadruk op dat het niet voldoen aan de regels bij controle door een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) kan leiden tot (forse) boetes! Nadere informatie is te verkrijgen bij Harry Tieke (wedstrijdleider) 3. Vissteiger Hessenweg. De vissteiger aan de Hessenweg zal worden afgebroken vanwege het niet voldoen aan de eisen die hier aan worden gesteld door de Nederlandse Hengelsportbond.. Deze zal in de loop van 2024 worden hersteld en mogelijk vergroot en verder worden ingericht voor sportvissers met beperkingen. 4. Aanpassingen walkant Koelucht 1 De walkant aan de dijkzijde van de Koelucht 1 (De Hank) zal worden opgeruimd en toegankelijker gemaakt. De in het water aanwezige wrakken en buiswerk zullen zoveel mogelijk worden opgeruimd. Voor vragen kunt u terecht bij de bestuursleden H.Tieke en/of E.vd Gronde. Gevist in de Koelucht in Zalk Uitslag vak A: Uitslag vak B: 1 H van Pijkeren 10120 kg 1 B v.d. Beek 6820 kg 2 J. Schalen 8720 2 H Tieke 3470 kg 3 H Bijsterbosch 6550 kg 3 P Overbeek 3010 kg 4 G Kommer 5560 kg 4 J van Loon 2500 kg 5 GJ Rorije 3240 kg 5 H Tibben 1630 6 B Molder 3230 kg 6 A van Raalte 1460 7 van Putten 7 A Horst 1350 8 B Rorije 8 H Muller 1050