CONTACT Verenigingsgebouw Kraaijenbergstraat 2-A 8051 XN HATTEM contact@hsvhelptelkander.nl
© johnbronkhorst.nl
Bestuursmededelingen: 1: Algemene ledenvergadering: Indien er geen beperkingen zijn is de volgende algemene ledenvergadering gepland op donderdag 14 april. De aanvang is gepland om 19.30 uur op locatie gebouw Ijsbaan Hattem. Eventuele stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter plaatse. In verband met de gebeurtenissen van de afgelopen jaren wordt deze vergadering geacht ter vervanging te dienen voor de afgezegde bijeenkomsten. De zittende bestuursleden worden geacht allen aftredend te zijn en herkiesbaar, met uitzondering van Henk van Holst. Een vervanger heeft zich helaas nog niet gemeld. De voorlopige vervanger van de penningmeester is bereid gevonden om deze positie voor de komende periode in te vullen. Tevens hopen wij een vervanger voor de opengevallen post van secretaris te kunnen verwelkomen. Nieuwe en tegenkandidaten kunnen zich tot een week voor de vergadering melden bij de voorzitter. 2. Sleutel terrein Koelucht. In verband met de geconstateerde problemen rondom het toegangshek is besloten tot het strenger maken van de regelgeving rondom het toegangshek. Leden (alleen deze hebben toestemming tot betreding van het terrein!) kunnen een registersleutel verkrijgen na aanmelding bij het TIP te Hattem. De kosten daarvan bedragen 20 euro per sleutel voor leden die al over een eerdere sleutel tot het terrein beschikken (na vertoon legitimatie/lidmaatschapsbewijs en sleutel) en 25 euro voor leden die niet over een oude sleutel beschikken. Ook hier na legitimatie en vertoon lidmaatschapsbewijs. Sleutelbezitters verkrijgen een sleutelkaart die zichtbaar achter de ruit van geparkeerde voertuigen dient te worden geplaatst. De eerste uitgifte van de registersleutels vindt (onder voorbehoud van corona) plaats op maandag 4 april in het verenigingsgebouw aan de Kraaijenbergstraat 2a te Hattem, van 19.30 uur tot 20.30 uur “Zoals het er nu uitziet zal het slot definitief worden veranderd per 1 mei 2022. Tot die tijd kan het hek nog met de oude sleutel worden geopend. Voor wat de verplichting tot het zichtbaar achter de autoruit plaatsen van de groene kaart is die verplichting voor aantoonbare wedstrijddeelnemers van officieel aangevraagde wedstrijden niet aanwezig. Helpt Elkander wijst er met nadruk op dat het niet voldoen aan de regels bij controle door een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) kan leiden tot (forse) boetes!” Nadere informatie is te verkrijgen bij Harry Tieke. Overige mededelingen: