CONTACT Verenigingsgebouw Kraaijenbergstraat 2-A 8051 XN HATTEM (038) 4441129 contact@hsvhelptelkander.nl
Wie in de gemeente Hattem, Hattemerbroek, Wapenveld of Wezep woont en lid wil worden dient zich in te schrijven bij Rond Uit (toeristisch informatiepunt, Kerkhofstraat 2 te Hattem).Buiten het toeristenseizoen kan dat per e-mail en wordt dezelfde procedure als die voor buitenwonenden gevolgd. De kosten incl. inschrijfgelden zijn: € 40,00 voor een VISpas € 30,00 voor een Jeugd-VISpas en dienen ter plaatse te worden voldaan. Er is ook een jeugdvisvergunning voor leden tot 14 jaar, hiervan zijn de kosten incl. inschrijfgeld € 10,-. Op deze kaart mag men maar met 1 hengel vissen met de daarbij aangewezen aassoorten. Dit betreft de jeugdvisvergunning van Sportvisserij Oost Nederland. Kosten voor een Sub Lidmaatschap bedraagt: € 20,-. Opzeggingen of wijzigingen van het lidmaatschap dienen voor 1 oktober schriftelijk d.w.z. per brief of e-mail te worden gedaan. Mondelinge opzeggingen is niet mogelijk. Wie NIET in de gemeente Hattem, Hattemerbroek, Wapenveld of Wezep woont kan zich altijd schriftelijk aanmelden voor het lidmaatschap en de VISpas: Buitenwonenden (niet wonend in de gemeente Hattem, Hattemerbroek, Wapenveld of Wezep), of in geval van sluiting Rond Uit, buiten het toeristenseizoen, kunnnen lid worden door onze VISpas per e- mail te BESTELLEN. Nu ook de mogelijkheid om zelf de vispas online te BESTELLEN. Schrijf daartoe € 40,00 (VISpas) of € 30,00 (Jeugd-VISpas) of € 10,- (Jeugdvisvergunning) over op rekeningnr. NL33Rabo0325720029 t.n.v. hsv Helpt Elkander te Hattem onder vermelding van uw ADRES, WOONPLAATS EN GEB. DATUM. LET OP: Mail daarna OOK tegelijk uw rekeningnummer, naam, adres, postcode en geboortedatum naar aanmelden@hsvhelptelkander.nl U ontvangt binnen 10 dagen na overschrijving uw VBL en andere documenten waarmee u voorlopig al kunt vissen.
© johnbronkhorst.nl