johnbronkhorst.nl                                   Privacy-verklaroing Jachthaven, Hattem Home Algemene info LID & VISpas Evenementenkalender JEUGD Contact Erelid
De vergrote jachthaven van Hattem is de nieuwe aanwinst De jachthaven staat via het Apeldoorns kanaal in verbinding met de IJssel en de Veluwse Wetering. Het is een goed te bevissen water waar in principe veel vissoorten die in de IJssel voorkomen kunnen worden gevangen. De stroming, als gevolg van de wetering, zal vissoorten als roofblei, voorn, kopvoorn (meun) en winde de jachthaven doen vinden. Winde, voorn en meun overwinteren in de jachthaven. De jachthaven is binnen enkele minuten te bereiken vanaf Hattem en is aantrekkelijk voor vliegvissers en wellicht poulair bij wie 'even tussendoor' wil vissen en jeugdige vissers. De oevers missen nog begroeiïng als gevolg van de recente werkzaamheden. De grote parkeerplaats naast de haven is een goede uitvalbasis voor een vissessie aan de IJssel waar goed snoekbaars, barbeel en roofblei kan worden gevangen. De havenmeester/Zijda Yachting, Hattem stelt met ingang van 5 oktober 2010 het volgende: (versoepeld pnt 1: vliegenhengel toegestaan, toegevoegd pnt 4-5: aandachtspunten)
1.	Alleen de VLIEGENHENGEL en VASTE STOK zijn in de jachthaven toegestaan Andersoortige hengels met opwindmechanisme zijn verboden. 2.	Aanwijzingen door of namens de havenmeester dienen stipt en onvoorwaardelijk te worden opgevolgd. 3.	Het betreden of gebruik maken van aanlegsteigers of loopbruggen is ten strengste verboden. 4.	Er mag NIET worden gevist - tot nader orde - op de oever tussen de trailerhelling en enkele meters voorbij de loopbrug (rood OMLIJNDE, foto onder). 5.	Het breed doorsteken of verwijderen van taludbegroeing en wortels ten behoeve van bijvoorbeeld visplatforms is niet toegestaan. 6.	Men mag geen overlast veroorzaken, in welke vorm dan ook.
 
Hengelsportvereniging Helpt Elkander