CONTACT Verenigingsgebouw Kraaijenbergstraat 2-A 8051 XN HATTEM contact@hsvhelptelkander.nl
Wie zijn wij Hengelsportvereniging Helpt Elkander is een vereniging met als doel de vissport te promoten d.m.v. het faciliteren van viswateren en looprecht, alsmede het organiseren van viswedstrijden in onze wateren. Contactgegevens staan vermeld op www.hsvhelptelkander.nl Hengelsportvereniging Helpt Elkander is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij verwerken Hengelsportvereniging Helpt Elkander verwerkt persoonsgegevens doordat deze gegevens zelf aan ons zijn verstrekt t.b.v. het lidmaatschap van onze vereniging. Wij verwerken de volgende gegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De ledenadministrateur zorgt voor de gegevensbescherming van Hengelsportvereniging Helpt Elkander. Doel van de persoonsgegevens Hengelsportvereniging Helpt Elkander verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Inschrijving bij de SVN en de uitgave en controle van de vispas. - Verzenden van de rekening. Delen van persoonsgegevens met derden Hengelsportvereniging Helpt Elkander deelt de gegevens met de overkoepelende organisatie (SVN) vanwege verzending van bondsblad en de uitgifte van de vispas. Hengelsportvereniging Helpt Elkander deelt gegevens niet met andere partijen. Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Hengelsportvereniging Helpt Elkander gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Leden hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren ofte verwijderen. Een verzoek daartoe kan naar de ledenadministrateur. Hengelsportvereniging Helpt Elkander wil er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Hengelsportvereniging Helpt Elkander neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie. Publicaties op de website en de media Regelmatig publiceren wij uitslagen en foto's op de website, kranten en andere media. Bij bezwaren kunt u contact opnemen met de secretaris. Privacyreglement van Hengelsportvereniging Helpt Elkander oktober 2018. De vereniging gebruikt de gegevens van gebruikers en leden alleen voor de ledenadministratie.
© johnbronkhorst.nl