CONTACT Verenigingsgebouw Kraaijenbergstraat 2-A 8051 XN HATTEM (038) 4441129 contact@hsvhelptelkander.nl
Deze viswateren zijn opgenomen in de Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren, onder 'Verenigingslijsten'. Dat betekent dat alleen leden van hsv Helpt Elkander of bezitters van een dag-/weekvergun- ing hier mogen vissen en onder de voorwaarden - tenzij anders aangegeven - gebruik VISpas, beschreven in de federatieve lijst (blz 2-9). De viswateren zijn in beheer van of worden bevist onder verantwoording van hsv Helpt Elkander te Hattem.
© johnbronkhorst.nl
Veranderingen in de Uiterwaarden Al jaren gebruiken we als sportvisserij mooie trajecten in de uiterwaarden langs de IJssel. Helaas merken we dat er met een vrij grote regelmaat zaken veranderen in de uitwaarden. Eigendommen wisselen, onduidelijke of niet op papier staande afspraken en looprechten verdwijnen. Afgelopen jaren merken we als Sportvisserij Oost-Nederland dat er druk ligt op de looproutes en de bereikbaarheid van de IJssel. Oude afspraken tussen verenigingen en landeigenaren zijn bij ons niet altijd bekend en veranderingen in het gebied krijgen we soms te laat mee. Door actief met elkaar hierover te communiceren kunnen looprechten en locaties langs de IJssel behouden worden, een mooi voorbeeld hiervan is Cortenoever. Vanuit een provinciaal project is hier de eigendomssituatie veranderd. Door gezamenlijk met de lokale HSV in gesprek te gaan i.s.m. met de provincie en Staatsbosbeheer als nieuwe eigenaar, hebben we afspraken kunnen maken over het behoud van bestaande (oude en niet op papier staande) looproutes. Via deze berichtgeving willen we aan u als bestuur graag een oproep doen. Wanneer u verneemt dat er zaken veranderen of spelen langs de IJssel neem alstublieft contact met ons op. Door hierin de samenwerking op te zoeken kunnen we hopelijk de bereikbaarheid van de IJssel behouden! Denk hierbij aan bijvoorbeeld een verandering van pachter/eigenaar, maar ook oude niet op papier staande afspraken. Deze oude afspraken zijn zeer van belang, met name richting de toekomst en het op papier krijgen/behouden van deze afspraken. U als oren en ogen lokaal bent hierin zeer van belang. Wij als Oost-Nederland willen u graag ondersteunen in het behoud van de huidige trajecten. Dus speelt er iets langs de IJssel, verneemt u iets of heeft u vragen schroom dan niet om contact op te nemen! De Koelucht Mooie visstekken in prachtige natuur De Koelucht (bij Zalk, de Zande) is ontstaan door zandwinning. Plaatselijke afslag van de oevers heeft brede ondiepe taluds doen ontstaan en ook stroming heeft het bodemprofiel onregelmatig gevormd. In het midden is het water ca 13 meter diep. Het is op veel plaatsen vanaf de oever lastig vissen met de vaste stok vanwege de brede en ondiepe taluds en/of stroken waterplanten. Het water is vanaf de oever wel prima te bevissen met de vlieg-, match- en feederhengel. De verbinding via de lange hank met de IJssel staat garant voor een dynamisch viswater met een grote diversiteit aan planten en dieren. In ieder geval goed te vangen: voorn en brasem, winde, meun (kopvoorn), zeelt, ruisvoorn, karper, snoek, baars. Wellicht te vangen: meerval en roofblei. Het is sinds kort verboden in dit aan de IJssel grenzende water op paling te vissen (minister Bleker). Naast het pad naar beneden, iets voorbij het gemaaltje, is een helling om bootjes te water te laten en een plekje om bootjes permanent - gratis - af te meren. In de de Koelucht zwemt bijna zeker meerval rond omdat het water in directe verbinding staat met de IJssel waar dit exemplaar werd gevangen. Een karpervisser zag in de zomer, hoe in de Koelucht een zwemmende meerkoet naar beneden werd getrokken en niet meer boven water kwam ...Meerval is vaak een bijvangst van karpervissers. Mogelijk omdat in de Koelucht niet is ontdekt als karperwater, zijn er nog geen vangstmeldingen.
De WAA Karperwater, gelegen midden in Hattem Let op: NACHTVISSEN is VERBODEN Er zijn voldoende parkeermogelijkheden. Er zijn 5 stroken waar looprecht voor is afgegeven. Buiten deze gebieden is het niet toegestaan te vissen. Geplukt van een www-forum: De Vliegvisser: "Dit weekend zat er bij ons in Hattem een karpervisser aan de Waa te vissen met tijgernoten. Niks vreemd zou je zeggen. Hij zat er net een uurtje toen zijn beetverklikker afging en er een superrun volge. Hij had de vis geland maar wist niet wat hij gevangen had. Ik zag gelijk dat het een roofblij was. Iemand moet hem daar hebben uitgezet want het is een gewone plas" en elders: De Roofblei-kenner: "Ik heb de laatste jaren veel geleerd over het gedrag van deze rare snuiter. Ik heb roofblei gevangen in stromend en in stilstaand water. De meeste heb ik gevangen met een popper, het is een spektakel van jewelste!!"
Jachthaven, Hattem De vergrote jachthaven van Hattem is de nieuwe aanwinst De jachthaven staat via het Apeldoorns kanaal in verbinding met de IJssel en de Veluwse Wetering. Het is een goed te bevissen water waar in principe veel vissoorten die in de IJssel voorkomen kunnen worden gevangen.De stroming, als gevolg van de wetering, zal vissoorten als roofblei, voorn, kopvoorn (meun)en winde de jachthaven doen vinden. Winde, voorn en meun overwinteren in de jachthaven. De jachthaven is binnen enkele minuten te bereiken vanaf Hattem en is aantrekkelijk voor vliegvissers en wellicht poulair bij wie 'even tussendoor' wil vissen en jeugdige vissers. De oevers missen nog begroeiïng als gevolg van de recente werkzaamheden.De grote parkeerplaats naast de haven is een goede uitvalbasis voor een vissessie aan de IJssel waar goed snoekbaars, barbeel en roofblei kan worden gevangen.
Wiessenbergerkolk De Wiessenbergerkolk maakt deel uit van een natuurontwikkelingsproject
Sloten Rademakershoeve
Voorzitter DirkJan Septer dsepter@ziggo.nl (038) 444 1892 Secretaris Penningmeester Wim Weggemans pennmheh@outlook.com (038) 422 3810 2de Penningmeester Wim Kinket w.kinket@ziggo.nl (038) 444 1129 Wedstrijdleider Harry Tieke g.tieke@home.nl (038) 465 5838 Commissie voorzieningen Henk van Holst henkiehattem@live.nl (038) 444 5055 Commissie onderhoud Herman Tijssen hermantijssen@hotmail.com (038) 444 5879
© johnbronkhorst.nl