Hengelsportvereniging Helpt Elkander, Hattem is op 30 juni 1951 opgericht en per 11 november 1955 koninklijk goedgekeurd.  Zij is met 1100 leden één van de grootste verenigingen van Hattem en heeft leden door het gehele land. Motto Vissen is er voor iedereen. Dat is het motto van hsv Helpt Elkander. Vissen is een volkssport die voor nagenoeg iedereen bereikbaar moet blijven. Faciliterend Wie lid wordt van hsv Helpt Elkander en zich zo een VISpas aanschaft, wordt in staat gesteld om te vissen in de prachtige verenigingswateren én 80% van alle Nederlandse binnenwateren!
 johnbronkhorst.nl                                   Privacy-verklaroing Welkom Openingswoord Home Algemene info LID & VISpas Evenementenkalender JEUGD Contact Erelid
Like onze facebookpagina voor het laatste nieuws:
TIP: voor lekkere visrecepten!
 
Eigen viswateren
Hengelsportvereniging Helpt Elkander
Stichting Apeldoorns Kanaal zet zich al jaren met ondersteuning van diverse andere partijen in voor het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. De plannen omvatten het beweegbaar maken van vaste bruggen, aanleg van nieuwe steigers en fiets- en wandelroutes langs het water om zo meer recreanten naar het gebied te trekken. Om grotere schepen de toegang tot het kanaal te kunnen verschaffen, zal er gebaggerd moeten worden. Het baggeren zal naar verwachting een zeer positieve bijdrage leveren aan de visstand, de biomassa zal namelijk toenemen. Hierdoor ontstaat een evenwichtigere samenhang in de visstand. Daarnaast zal door de vaarbewegingen een differentiatie ontstaan in de begroeiing van het water. Zo zal er vooral in de oeverzones een rijke vegetatie ontstaan die naar het midden toe afneemt. Deze variatie biedt ruimte voor zowel plantenminnende als niet-plantenminnende vissoorten. Het mag duidelijk zijn dat de visstand hierbij gebaat is. Helaas liggen de plannen momenteel onder druk. De Stichting Recreatie Wapenveld heeft op 30 augustus jl. een petitie geopend waarin iedereen zijn steun kan aangeven voor een bevaarbaar kanaal voor de recreatietoervaart en historische schepen. .
!!!De laatste wedstrijduitslagen!!! IETS VOOR JOU: !!!Viscoaches of Vismeesters gezocht!!! Home