CONTACT Verenigingsgebouw Kraaijenbergstraat 2-A 8051 XN HATTEM (038) 4441129 contact@hsvhelptelkander.nl
Hengelsportvereniging Helpt Elkander, Hattem is op 30 juni 1951 opgericht en per 11 november 1955 koninklijk goedgekeurd. Zij is met 1100 leden één van de grootste verenigingen van Hattem en heeft leden door het gehele land. Motto Vissen is er voor iedereen. Dat is het motto van hsv Helpt Elkander. Vissen is een volkssport die voor nagenoeg iedereen bereikbaar moet blijven. Faciliterend Wie lid wordt van hsv Helpt Elkander en zich zo een VISpas aanschaft, wordt in staat gesteld om te vissen in de prachtige verenigingswateren én 80% van alle Nederlandse binnenwateren
© johnbronkhorst.nl
Vanaf circa 10 augustus tot eind oktober a.s. voert het Waterschap Drents Overijsselse Delta werkzaamheden uit aan het gemaal Zalkerbos ter hoogte van de Zalkerdijk 27 te Zalk. De toegang naar de IJssel dan wel de koelucht is daardoor beperkt mogelijk. In overleg met de aannemer is afgesproken dat het toegangspad in de weekenden per auto bereikbaar is. Door de week kan er hinder ondervonden worden door werkzaamheden of aan- en afvoer van materialen. De precieze planning van de werkzaamheden wordt steeds kort van tevoren aan ons kenbaar gemaakt. Mocht er een wijziging in de situatie komen, dan maken we dit uiteraard kenbaar via onze website van Helpt Elkander Sportvisserij Oost-Nederland Almelosestraat 1 8102 HA RAALTE T 0572-363370 M 0616691385